0. Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l'adquisició dels productes i serveis oferts en el lloc web www.norarealfood.com, del qual és titular NORAREALFOOD S.L (d'ara endavant, NORA REAL FOOD).

L'adquisició de qualssevol dels productes i serveis comporta l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals que s'indiquen, sense perjudici de l'acceptació de les Condicions Particulars que poguessin ser aplicable en adquirir determinats productes i serveis. Aquestes Condicions Generals podran ser modificades sense notificació prèvia, per tant, és recomanable llegir atentament el seu contingut abans de procedir a l'adquisició de qualsevol dels productes i serveis oferts.

1. Identificació

NORA REAL FOOD , en compliment de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l'informa que:

La seva denominació social és: NORAREALFOOD S.L

El seu nom comercial és: NORA REAL FOOD.

El seu CIF és: B67285551

El seu domicili social està en: C/ Sant Joan de Malta 119 local, 08018, Barcelona , (ESPANYA).

Està inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, en el Tom 46580, Foli 43, Fulla B524480.

2. Comunicacions

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Telèfon: 682862519 / 937637735

Email: querico@norarealfood.com

Adreça postal: C/ Sant Joan de Malta 119 local, 08018, Barcelona , (ESPANYA).

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris de la web i NORA REAL FOOD es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

3. Productes i serveis

NORA REAL FOOD és un servei en línia de menjar preparat, cada setmana s'ofereixen plats diferents.

Els plats i el seu preu apareixen en pantalla. NORA REAL FOOD es reserva el dret de decidir, a cada moment, els productes i serveis que s'ofereixen als Clients. D'aquesta manera, NORA REAL FOOD podrà, en qualsevol moment, afegir nous productes i serveis als oferts actualment. Així mateix NORA REAL FOOD es reserva el dret a retirar o deixar d'oferir, en qualsevol moment i sense previ avís, qualssevol dels productes i serveis oferts.

Tot això sense perjudici que l'adquisició dels productes i serveis només podrà fer-se mitjançant el registre de l'USUARI. El propi Usuari crearà el seu nom d'Usuari i Contrasenya, a través dels mitjans proporcionats per NORA REAL FOOD en la plataforma, els quals li identificaran i habilitaran personalment per a poder tenir accés als productes i serveis. Una vegada dins de www.norarealfood.com, i per a accedir a la contractació dels diferents productes i serveis, l'Usuari haurà de seguir totes les instruccions indicades en el procés de compra, la qual cosa suposarà la lectura i acceptació de totes les condicions generals i particulars fixades en www.norarealfood.com.

Actualment i davant la situació de COVID19, Nora Real Food també opera per Glovo App 23 SL.

4. Disponibilitat

NORA REAL FOOD garanteix la disponibilitat de tots els plats del dia publicitats en el seu web el dia anterior abans de les 20 h. Si en alguna ocasió se'ns acaba l'estoc d'un producte procedirem a telefonar al client final per a proposar-li un producte alternatiu o el reemborsament de l'import. NORA REAL FOOD no es responsabilitza dels danys o perjudicis que puguin produir-se a l'USUARI per conseqüència de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions i que ocasionin suspensió, cancel·lació o interrupció del servei de www.norarealfood.com durant la prestació d'aquest.

5. Procés de compra

Per a realitzar qualsevol compra en www.norarealfood.com és necessari que el client sigui major d'edat. A més caldrà que el client es registri en www.norarealfood.com a través d'un formulari de recollida de dades en el qual es proporcioni a NORA REAL FOOD la informació necessària per a la compra; dades que en qualsevol cas seran veraços, exactes i complets sobre la seva identitat i que el client haurà de consentir expressament mitjançant l'acceptació de la política de privacitat de NORA REAL FOOD.

Els passos a seguir per a realitzar la compra són:

Seleccionar els plats i formats en la pàgina web i afegir-los al carret.

Confirmar la comanda en la pàgina on apareixen els plats seleccionats, les unitats de cada plat amb el preu i el preu total.

Seleccionar el tipus de pagament.

Si no s'ha accedit com a usuari registrat, s'hauran d'emplenar les dades per a realitzar l'enviament.

Les comandes només són enviats a Barcelona capital, i segons el codi postal el sistema determinarà si pot enviar-se o no. I també si les despeses d'enviament estan inclosos o no . Per a altres zones posi's en contacte amb nosaltres.

Una vegada realitzat la comanda el client rep un correu electrònic confirmant la comanda i el desglossament d'aquest.

El client rebrà l'albarà imprès en paper al costat de la seva comanda.

6. Lliurament

Productes:

La comanda serà lliurada en l'oficina o domicili designat pel client en el moment de la compra segons la modalitat triada. L'àmbit de lliurament recull les següents zones: Barcelona capital, dins dels codis postals compresos entre el 08001 i el 08042 tots dos inclosos.Per a enviaments en altres zones s'ha de consultar prèviament.

Formes i terminis de lliurament:

El lliurament es realitza els següents dies i hores: Enviaments a Barcelona (consultar les FAQs per a veure les zones) pot rebre la seva comanda: - de dilluns a divendres de 12:00h a 15.00 h. ( altres hores a convenir prèvia consulta)

7. Preus, despeses i impostos

Els preus dels productes i serveis que es recullen en www.norarealfood.com vindran expressats en Euros tret que s'expressi el contrari i estaran garantits durant el temps de validesa d'aquests, excepte error d'impressió i sigui com sigui el destí de la comanda.No hi ha una comanda mínima.

Els productes tenen el 10% d'IVA inclòs..

Els preus dels productes poden variar en qualsevol moment. En aquest cas, el preu a aplicar serà el vigent en la data de realització de la comanda. De qualsevol manera, el cost final serà comunicat al client en el procés de compra electrònica abans que aquest formalitzi la seva acceptació.

8. Formes de pagament

Les formes de pagament per a realitzar la compra són:

Targeta de crèdit o dèbit: Es pot realitzar el pagament de manera immediata a través de la passarel·la de pagament segur del nostre banc. En cas necessari de devolució o cancel·lació de la comanda, l'import es reemborsarà a través de la mateixa targeta utilitzada.

Xecs Tiquet restaurant, Sodexo i Gurmet.

9. Garantia dels productes

Una vegada lliurats els plats, el client haurà de seguir les instruccions de conservació per a mantenir el producte en bon estat en la nevera.. En la nostra web indiquem les recomanacions sobre aquest tema. En qualsevol dels casos s'ha de mantenir refrigerat fins a la seva ingesta que serà en les 24 h següents a la seva recepció.

La informació sobre fallades de conservació o mal estat del plat, s'indica en el punt 11.

10. Política de devolucions i desistiment

Els productes que es lliuren són aliments cuinats i tenen data de caducitat pel que queda exceptuat del dret de desistiment respecte d'aquests. És a dir, l'usuari queda informat de l'existència d'aquest dret però al seu torn, amb la realització de la contractació del servei accepta i consent en què una vegada rebuts els plats no podrà exercir el dret de desistiment el que implica que no podrà retornar-los.

11. Responsabilitat i exoneració de responsabilitat

El consumidor i usuari té dret a la reparació del producte, a la seva substitució, a la rebaixa del preu o a la resolució del contracte, segons el que s'estableix en el Capítol II Tít. IV Llibre II de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. Si el producte no fos conforme amb el contracte, el consumidor podrà optar entre la reparació o la substitució del producte, sent totes dues gratuïtes per al consumidor, les quals es duran a terme en un termini de temps raonable en funció de la naturalesa dels productes i la finalitat a la qual estiguessin destinades. Si conclosa la reposició i lliurat el producte, aquest continua sent no conforme al contracte, el consumidor podrà exigir la seva substitució, la rebaixa del preu o la resolució del contracte. Observacions concretes aquest respecte:

Si per causes imputables a NORA REAL FOOD, com el trencament de l'envàs durant el transport, extraviament o sostracció d'algun dels plats durant el transport o fallada de conservació d'un plat, NORA REAL FOOD reposarà al més aviat possible el plat defectuós o que falti en la comanda, sempre que hi hagi disponibilitat del mateix o un altre de característiques similars i el client tingui el seu domicili a Barcelona districtes especificats apartat 6. De no donar-se cap d'aquestes situacions, es retorna l'import del plat.

NORA REAL FOOD no es responsabilitza de l'estat del plat una vegada lliurat al client, quan aquest no hagi seguit les recomanacions de conservació del producte en refrigeració indicades per NORA REAL FOOD en el seu web.

NORA REAL FOOD podrà suspendre, retirar o cancel·lar parcial o totalment els serveis sotmesos a contractació en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ. La previsió anterior no afectarà aquells serveis que estan reservats per a usuaris registrats o que són objecte de contractació prèvia i que es regiran per les seves condicions específiques.

12. Atenció al client i reclamacions

Per a interposar qualsevol queixa o reclamació davant NORA REAL FOOD el client haurà de dirigir-se al departament d'atenció al client bé en el número de telèfon 937637735, bé a través de l'adreça de correu electrònic querico@norarealfood.com.

Per a tramitar les reclamacions relacionades amb les incidències indicades en el punt 11, demanem al client que prengui fotos del plat en mal estat o l'envàs del qual estigui trencat o defectuós i la remeti al Departament d'Atenció al Client juntament amb la reclamació per escrit.

Segons la Resolució de litigis en línia en matèria de consum de la UE i conforme a l'Art. 14.1 del Reglament (UE) 524/2013, l'informem que la Comissió Europea facilita a tots els consumidors una plataforma de resolució de litigis en línia que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa. eu/*consumers/*odr/.

13. Legislació aplicable

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent. La llengua utilitzada serà el Castellà.

En cas d'haver de recórrer als Tribunals per a dirimir qualsevol controvèrsia entre les parts, seran aplicable els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.